ျမန္မာတို႔ ဆံုဆည္းရာ
"ျမန္မာတို႔ ဆံုဆည္းရာ ဖိုရမ္"သို႔ လာေရာက္လည္ပတ္ေပးျခင္းကို ၀မ္းေျမာက္မိပါသည္။


ျမန္မာတို႔ အားလံုးဆံုဆည္းႏိုင္ဖို႔ ဒီဖိုရမ္ေလးကို ျပဳလုပ္ထားရျခင္းျဖစ္ပါတယ္..
 
HomeSearchRegisterLog in
ကၽြန္ေတာ္တို႔ ဒီဆိုက္ http://mmfp.forumotion.com ကို ၀င္ေရာက္ေသာ Guest အား ေႏြးေထြးစြာနဲ႔ ႀကိဳဆိုပါတယ္ဗ်ာ.....

ျပန္စာမရရွိေသးေသာ ေရးသားခ်က္မ်ား
 

ကြန္ပ်ဴတာ ဆိုင္ရာမ်ား

 
ေရးသားခ်က္ ေခါင္းစဥ္မ်ား ေရးသားခ်က္မ်ား
ေနာက္ဆံုးေရးသားခ်က္မ်ား

software ဆိုင္ရာမ်ား

 
No new posts

software မ်ား တင္ရန္

ဒီေနရာမွာ user ေတြအတြက္ software ေလးေတြ တင္ေပးရန္ ျဖစ္ပါတယ္။
Moderator: ဖိုရမ္ထိန္း
4 ခု8 ခုSat Oct 09, 2010 8:42 pm
BLUE Zoner Photo Studio 12
No new posts

software မ်ားေတာင္းဆိုရန္

ကိုယ့္အတြက္ လိုအပ္ပီး မရွိတဲ့ software ေတြ၊ installer ေတြ၊ application ေတြကို ဒီေနရာမွာ ေတာင္းဆိုႏိုင္ပါတယ္။
Moderator: ဖိုရမ္ထိန္း
1 ခု2 ခုWed Oct 12, 2011 10:33 pm
ko.shine.ko mp4/5 အတြက္ firmware

Hardware ဆိုင္ရာမ်ား

 
No new posts

Hardware ဆိုင္ရာ ေျပာစရာမ်ား

Hardware ပိုင္းဆိုင္ရာ ေျဖရွင္းခ်က္ေတြနဲ႔ သေဘာတရားေတြကို ေဆြးေႏြးဖို႔ ေနရာေလးပါ။
Moderator: ဖိုရမ္ထိန္း
0 ခု0 ခု
No new posts

အကူအညီမ်ား ေတာင္းခံျခင္း

Hardware ပိုင္းဆိုင္ရာ ပ်က္စီးမႈမ်ား၊ျပႆနာမ်ားကို ကိုယ္တိုင္သိကၽြမ္းနားလည္မႈမရွိရင္ ဒီေနရာေလးမွာ လာေမးႏိုင္ပါတယ္။ သိတဲ့လူက ေျဖေပးပါလိမ့္မယ္။
Moderator: ဖိုရမ္ထိန္း
0 ခု0 ခု

Virus ဆိုင္ရာမ်ား

 
No new posts

Virus ပိုင္းဆိုင္ရာေျပာစရာမ်ား

Virus ပိုင္းဆိုင္ရာ ေျဖရွင္းခ်က္ေတြနဲ႔ သေဘာတရားေတြကို ေဆြးေႏြးဖို႔ ေနရာေလးပါ။
Moderator: ဖိုရမ္ထိန္း
1 ခု2 ခုThu Jul 22, 2010 7:09 pm
Admin Gneric Host Process For Win32 Services
No new posts

အကူအညီမ်ား ေတာင္းခံျခင္း

Virus ေတြေၾကာင့္ ပ်က္စီးသြားမႈေတြကို ျပင္ဆင္ဖို႔၊ ဘယ္လိုနည္းလမ္းေတြနဲ႔ ဒီVirus ေတြကို ဖယ္ထုတ္ရမယ္မွန္းမသိခဲ့ရင္ ဒီေနရာေလးကေန ေမးႏိုင္ပါတယ္။ သိတဲ့သူက ေျဖေပးပါလိမ့္မယ္။
Moderator: ဖိုရမ္ထိန္း
0 ခု0 ခု

Networking ဆိုင္ရာမ်ား

 
No new posts

Networking ဆိုင္ရာေျပာစရာမ်ား

Networking ပိုင္းဆိုင္ရာ ေျဖရွင္းခ်က္ေတြနဲ႔ သေဘာတရားေတြကို ေဆြးေႏြးဖို႔ ေနရာေလးပါ။
Moderator: ဖိုရမ္ထိန္း
1 ခု4 ခုSun Aug 08, 2010 10:57 am
kolin Admin Magic Software အေၾကာင္း
No new posts

အကူအညီမ်ား ေတာင္းခံျခင္း

Networking ပိုင္းဆိုင္ရာ ပ်က္စီးမႈမ်ား၊ျပႆနာမ်ားကို ကိုယ္တိုင္သိကၽြမ္းနားလည္မႈမရွိရင္ ဒီေနရာေလးမွာ လာေမးႏိုင္ပါတယ္။ သိတဲ့လူက ေျဖေပးပါလိမ့္မယ္။
Moderator: ဖိုရမ္ထိန္း
1 ခု3 ခုWed Feb 06, 2013 9:44 am
yekyithar007 ေကာ္နက္ရွင္ကို ကြန္ထရိုးလုပ္ႏုိင္တဲ႔ေဆာ့၀ဲ

Programming ဆိုင္ရာမ်ား

 
No new posts

C/C++ ဆိုင္ရာမ်ား

C/C++ နဲ႔ဆိုင္တဲ့ coding ေတြ၊ ျပႆနာေတြနဲ႔၊ ေဆြးေႏြးခ်က္၊ တင္ျပခ်က္ေတြကို ဒီေနရာမွာေရးေပးႏိုင္ပါတယ္။
Moderator: ဖိုရမ္ထိန္း
0 ခု0 ခု
No new posts

C# ဆိုင္ရာမ်ား

C# နဲ႔ဆိုင္တဲ့ coding ေတြ၊ ျပႆနာေတြနဲ႔၊ ေဆြးေႏြးခ်က္၊ တင္ျပခ်က္ေတြကို ဒီေနရာမွာေရးေပးႏိုင္ပါတယ္။
Moderator: ဖိုရမ္ထိန္း
0 ခု0 ခု
No new posts

VB ဆိုင္ရာမ်ား

VB နဲ႔ဆိုင္တဲ့ coding ေတြ၊ ျပႆနာေတြနဲ႔၊ ေဆြးေႏြးခ်က္၊ တင္ျပခ်က္ေတြကို ဒီေနရာမွာေရးေပးႏိုင္ပါတယ္။
Moderator: ဖိုရမ္ထိန္း
0 ခု0 ခု
No new posts

Java ဆိုင္ရာမ်ား

Java နဲ႔ဆိုင္တဲ့ coding ေတြ၊ ျပႆနာေတြနဲ႔၊ ေဆြးေႏြးခ်က္၊ တင္ျပခ်က္ေတြကို ဒီေနရာမွာေရးေပးႏိုင္ပါတယ္။
Moderator: ဖိုရမ္ထိန္း
0 ခု0 ခု
No new posts

Python ဆိုင္ရာမ်ား

Python နဲ႔ဆိုင္တဲ့ coding ေတြ၊ ျပႆနာေတြနဲ႔၊ ေဆြးေႏြးခ်က္၊ တင္ျပခ်က္ေတြကို ဒီေနရာမွာေရးေပးႏိုင္ပါတယ္။
Moderator: ဖိုရမ္ထိန္း
0 ခု0 ခု
No new posts

အျခား Programming ဆိုင္ရာမ်ား

ေခါင္းစဥ္ေအာက္ေတြမွာပါ၀င္မႈမရွိတဲ့ အျခား Programming language ေတြနဲ႔ဆိုင္တဲ့ coding ေတြ၊ ျပႆနာေတြနဲ႔၊ ေဆြးေႏြးခ်က္၊ တင္ျပခ်က္ေတြကို ဒီေနရာမွာေရးေပးႏိုင္ပါတယ္။
Moderator: ဖိုရမ္ထိန္း
0 ခု0 ခု

Graphic ဆိုင္ရာမ်ား

 
No new posts

Photoshop ဆိုင္ရာမ်ား

PhotoShop နဲ႔သက္ဆိုင္တဲ့ အေၾကာင္းအရာေတြ၊ ေဆြးေႏြးခ်က္၊ တင္ျပခ်က္ေတြ၊ ျပႆနာေတြ အားလံုး ဒီေနရာေလးကေနေဖာ္ျပေပးပါ။
Moderator: ဖိုရမ္ထိန္း
0 ခု0 ခု
No new posts

Flash ဆိုင္ရာမ်ား

Flash နဲ႔သက္ဆိုင္တဲ့ အေၾကာင္းအရာေတြ၊ ေဆြးေႏြးခ်က္၊ တင္ျပခ်က္ေတြ၊ ျပႆနာေတြ အားလံုး ဒီေနရာေလးကေနေဖာ္ျပေပးပါ။
Moderator: ဖိုရမ္ထိန္း
0 ခု0 ခု
No new posts

Illustrator ဆိုင္ရာမ်ား

Illustrator နဲ႔သက္ဆိုင္တဲ့ အေၾကာင္းအရာေတြ၊ ေဆြးေႏြးခ်က္၊ တင္ျပခ်က္ေတြ၊ ျပႆနာေတြ အားလံုး ဒီေနရာေလးကေနေဖာ္ျပေပးပါ။
Moderator: ဖိုရမ္ထိန္း
0 ခု0 ခု

Linux ဆိုင္ရာမ်ား

 
No new posts

Ubuntu Linux

Ubuntu linux နဲ႔ပတ္သတ္တဲ့ ေဆြးေႏြးခ်က္ေတြ၊ တင္ျပခ်က္ေတြ၊ ျပႆနာေတြ အားလံုးကို ဒီေနရာေလးမွာေရးေပးပါ။
Moderator: ဖိုရမ္ထိန္း
0 ခု0 ခု
No new posts

Fedora Linux

Fedora Linux နဲ႔ပတ္သတ္တဲ့ ေဆြးေႏြးခ်က္ေတြ၊ တင္ျပခ်က္ေတြ၊ ျပႆနာေတြ အားလံုးကို ဒီေနရာေလးမွာေရးေပးပါ။
Moderator: ဖိုရမ္ထိန္း
0 ခု0 ခု
No new posts

Red Hat Linux

Red Hat linux နဲ႔ပတ္သတ္တဲ့ ေဆြးေႏြးခ်က္ေတြ၊ တင္ျပခ်က္ေတြ၊ ျပႆနာေတြ အားလံုးကို ဒီေနရာေလးမွာေရးေပးပါ။
Moderator: ဖိုရမ္ထိန္း
0 ခု0 ခု
No new posts

SUSE Linux

SUSE Linux နဲ႔ပတ္သတ္တဲ့ ေဆြးေႏြးခ်က္ေတြ၊ တင္ျပခ်က္ေတြ၊ ျပႆနာေတြ အားလံုးကို ဒီေနရာေလးမွာေရးေပးပါ။
Moderator: ဖိုရမ္ထိန္း
0 ခု0 ခု
No new posts

အျခား Linux ဆိုင္ရာမ်ား

ေခါင္းစဥ္ေအာက္ေတြမွာ မပါတဲ့ အျခား linux OS ဆိုင္ရာေတြနဲ႔ပတ္သတ္တဲ့ ေဆြးေႏြးခ်က္ေတြ၊ တင္ျပခ်က္ေတြ၊ ျပႆနာေတြ အားလံုးကို ဒီေနရာေလးမွာေရးေပးပါ။
Moderator: ဖိုရမ္ထိန္း
0 ခု0 ခု
No new posts

Game ဆိုင္ရာမ်ား

Games ဆိုင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ား၊ ျပႆနာမ်ား၊ ေျဖရွင္းခ်က္မ်ား၊ ေတာင္းဆိုခ်က္မ်ားကို ေရးသား၊ ေဖာ္ျပခ်က္မ်ားကို ေရးသားႏိုင္ရန္ျဖစ္ၿပီး Games ဆိုင္ရာ software မ်ားလည္း တင္ေပးႏိုင္ရန္ အတြက္ ေရးသားထားျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။
Moderator: ဖိုရမ္ထိန္း
2 ခု2 ခုSat Dec 11, 2010 10:06 pm
lkaunglay Ninja Blade SKIDROW Multi-8 , PC Game
No new posts

အေထြေထြ ကြန္ပ်ဴတာ ဆိုင္ရာမ်ား

အေပၚက ေခါင္းစဥ္ေတြနဲ႔ မသက္ဆိုင္တဲ့ အေၾကာင္းအရာကို ဒီေနရာမွာေရးၾကမယ္
Moderator: ဖိုရမ္ထိန္း
5 ခု8 ခုSun Dec 26, 2010 10:55 am
S.lay Windows and Linux ရဲ႔ file sharing and printing အေၾကာင္းအၾကံေပးၾကပါ
ယေန႔အတြက္ လူၾကိဳက္မ်ားေသာ ေရးသားခ်က္မ်ား
ယေန႔အတြက္ ေရးသားခ်က္အမ်ားဆံုး အသင္း၀င္မ်ား
ယေန႔အတြက္ ေရးသားခ်က္အမ်ားဆံုး အသင္း၀င္
ဖိုရမ္ cookies မ်ားကို ဖ်က္ပစ္မည္

New postsေရးသားခ်က္အသစ္ရွိသည္။No new postsေရးသားခ်က္အသစ္မရွိပါ။  Forum is lockedေရးသားခ်က္ေခါင္းစဥ္ကို ပိတ္ထားပါသည္။
Forumotion.com | © phpBB | Free forum support | Contact | Report an abuse | Free forum